Hạt giống trồng và bào tử

Looking to buy or sell Hạt giống trồng và bào tử? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt giống trồng và bào tử? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt giống trồng và bào tử là Hà Lan ($1,44 tỷ), Hoa Kỳ ($967 Hàng triệu), Pháp ($691 Hàng triệu), Đức ($527 Hàng triệu) và Đan Mạch ($319 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($714 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($572 Hàng triệu), Pháp ($442 Hàng triệu), Trung Quốc ($400 Hàng triệu) và Đức ($387 Hàng triệu).

Hạt giống trồng và bào tử có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hạt giống trồng và bào tử Trade

More on Hạt giống trồng và bào tử from our other sites