Looking to buy or sell Mangan? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Mangan là Nam Phi ($2,7 tỷ), Brazil ($393 Hàng triệu), Ghana ($229 Hàng triệu), Úc ($75,5 Hàng triệu) và Cote d'Ivoire ($59,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,11 tỷ), Ấn Độ ($425 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($258 Hàng triệu), Malaysia ($172 Hàng triệu) và Ukraina ($144 Hàng triệu).

Mangan có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Mangan Trade

More on Mangan from our other sites