Looking to buy or sell Kim cương công nghiệp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kim cương công nghiệp là Nga ($47,2 Hàng triệu), Bỉ ($25,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($21,3 Hàng triệu), Hà Lan ($19,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($15,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($67,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($25,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($18,1 Hàng triệu) và Hồng Kông ($13,8 Hàng triệu).

Kim cương công nghiệp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Kim cương công nghiệp Trade

More on Kim cương công nghiệp from our other sites