Looking to buy or sell Đạm thô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đạm thô là Mali ($235 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($41,9 Hàng ngàn), Ghana ($10,6 Hàng ngàn), Kenya ($7,21 Hàng ngàn) và Mexico ($5,2 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Burkina Faso ($256 Hàng ngàn), Senegal ($15,8 Hàng ngàn), Mali ($14 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($6,93 Hàng ngàn) và Uganda ($6,34 Hàng ngàn).

Đạm thô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đạm thô Trade

More on Đạm thô from our other sites