Looking to buy or sell Rags? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Rags là Hoa Kỳ ($604 Hàng triệu), Đức ($395 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($355 Hàng triệu), Trung Quốc ($231 Hàng triệu) và Hà Lan ($168 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pakistan ($195 Hàng triệu), Ukraina ($174 Hàng triệu), Malaysia ($143 Hàng triệu), Ấn Độ ($139 Hàng triệu) và Ba Lan ($137 Hàng triệu).

Rags còn được biết là chất thải dệt may, quần áo, phế liệu.

Rags có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Rags Trade

More on Rags from our other sites