Looking to buy or sell Thô lông động vật? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thô lông động vật là Ireland ($1,99 Hàng triệu), Đức ($1,52 Hàng triệu), Bỉ ($633 Hàng ngàn), Trung Quốc ($590 Hàng ngàn) và Iran ($505 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($3,17 Hàng triệu), Trung Quốc ($1,06 Hàng triệu), Bỉ ($584 Hàng ngàn), Ireland ($516 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($431 Hàng ngàn).

Thô lông động vật có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thô lông động vật Trade

More on Thô lông động vật from our other sites