Looking to buy or sell Tẩy dầu mỡ cừu len? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tẩy dầu mỡ cừu len là New Zealand ($202 Hàng triệu), Úc ($163 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($58,7 Hàng triệu), Gà tây ($49,5 Hàng triệu) và Uruguay ($48,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($202 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($87,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($79 Hàng triệu), Ý ($56,5 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($54,2 Hàng triệu).

Tẩy dầu mỡ cừu len có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Tẩy dầu mỡ cừu len Trade

More on Tẩy dầu mỡ cừu len from our other sites