Đã chải sợi tổng hợp không liên tục

Looking to buy or sell Đã chải sợi tổng hợp không liên tục? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Đã chải sợi tổng hợp không liên tục? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đã chải sợi tổng hợp không liên tục là Trung Quốc ($25,7 Hàng triệu), Gà tây ($22,5 Hàng triệu), Đức ($22,4 Hàng triệu), Ý ($18,8 Hàng triệu) và Peru ($16,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Iran ($17,8 Hàng triệu), Gà tây ($16,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($11,3 Hàng triệu), Mexico ($11,1 Hàng triệu) và Bolivia ($9,5 Hàng triệu).

Đã chải sợi tổng hợp không liên tục có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đã chải sợi tổng hợp không liên tục Trade

More on Đã chải sợi tổng hợp không liên tục from our other sites