Looking to buy or sell Sợi tổng hợp liên tục? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi tổng hợp liên tục là Sơn mài Nhật ($151 Hàng triệu), Đức ($101 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($79,7 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($68,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($63,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Gà tây ($114 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($89,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($73,8 Hàng triệu), Indonesia ($65,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($51,3 Hàng triệu).

Sợi tổng hợp liên tục có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sợi tổng hợp liên tục Trade

More on Sợi tổng hợp liên tục from our other sites