Looking to buy or sell Lanh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lanh là Pháp ($402 Hàng triệu), Bỉ ($171 Hàng triệu), Belarus ($16,8 Hàng triệu), Ai Cập ($11,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($10,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($378 Hàng triệu), Bỉ ($93,1 Hàng triệu), Ấn Độ ($41,7 Hàng triệu), Pháp ($19,7 Hàng triệu) và Nước Lithuania ($18,2 Hàng triệu).

Lanh còn được biết là gai.

Lanh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Lanh Trade

More on Lanh from our other sites