Looking to buy or sell Chất thải bông? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chất thải bông là Ấn Độ ($94,3 Hàng triệu), Gà tây ($68,7 Hàng triệu), Đức ($44,9 Hàng triệu), Pakistan ($40,1 Hàng triệu) và Indonesia ($23,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($76,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($51,1 Hàng triệu), Pháp ($33,4 Hàng triệu), Ý ($31,5 Hàng triệu) và Bỉ ($27,2 Hàng triệu).

Chất thải bông có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chất thải bông Trade

More on Chất thải bông from our other sites