Looking to buy or sell Kén giun? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kén giun là Trung Quốc ($35,1 Hàng triệu), Ấn Độ ($9,5 Hàng triệu), Đức ($7,07 Hàng triệu), Ý ($4,45 Hàng triệu) và Brazil ($701 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($22,5 Hàng triệu), Đức ($9,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($9,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($4,94 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($2,98 Hàng triệu).

Kén giun còn được biết là lụa.

Kén giun có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Kén giun Trade

More on Kén giun from our other sites