Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate

Looking to buy or sell Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate là Brazil ($6,54 tỷ), Canada ($4,29 tỷ), Hoa Kỳ ($4,08 tỷ), Chile ($2,46 tỷ) và Indonesia ($2,26 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($10,8 tỷ), Hoa Kỳ ($2,74 tỷ), Đức ($1,93 tỷ), Ý ($1,72 tỷ) và Hà Lan ($1,06 tỷ).

Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate còn được biết là sợi cellulose, làm giấy, giấy.

Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate Trade

More on Chemical Gỗ Bột giấy Soda hoặc Sulphate from our other sites