Looking to buy or sell Giấy thải? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Giấy thải là Hoa Kỳ ($3,51 tỷ), Vương quốc Anh ($851 Hàng triệu), Hà Lan ($660 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($649 Hàng triệu) và Đức ($525 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,92 tỷ), Đức ($811 Hàng triệu), Ấn Độ ($662 Hàng triệu), Hà Lan ($522 Hàng triệu) và Indonesia ($417 Hàng triệu).

Giấy thải còn được biết là tái chế, phế liệu.

Giấy thải có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Giấy thải Trade

More on Giấy thải from our other sites