Looking to buy or sell Cao su tổng hợp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cao su tổng hợp là Singapore ($10,5 Hàng triệu), Mexico ($4,59 Hàng triệu), Argentina ($155 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($30,4 Hàng ngàn) và Kenya ($9,5 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Philippines ($8,34 Hàng triệu), Singapore ($4,1 Hàng triệu), Argentina ($1,33 Hàng triệu), Mexico ($1,3 Hàng triệu) và Ukraina ($72,6 Hàng ngàn).

Cao su tổng hợp còn được biết là latex, polybutadiene-styrene, polychlorobutadiene, butyl, factice, dầu.

Cao su tổng hợp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cao su tổng hợp Trade

More on Cao su tổng hợp from our other sites