Looking to buy or sell Hột gai? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hột gai là Canada ($226 Hàng triệu), Nga ($209 Hàng triệu), Kazakhstan ($103 Hàng triệu), Bỉ ($68,9 Hàng triệu) và Ba Lan ($27,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($185 Hàng triệu), Trung Quốc ($151 Hàng triệu), Đức ($95,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69,7 Hàng triệu) và Gà tây ($61,9 Hàng triệu).

Hột gai có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hột gai Trade

More on Hột gai from our other sites