Looking to buy or sell Cái dừa khô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cái dừa khô là Quần đảo Solomon ($17,1 Hàng triệu), Indonesia ($7,64 Hàng triệu), Malaysia ($5,58 Hàng triệu), Sri Lanka ($2,91 Hàng triệu) và Ấn Độ ($1,61 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Philippines ($21,9 Hàng triệu), Pakistan ($9,1 Hàng triệu), Ấn Độ ($2,02 Hàng triệu), Nepal ($1,04 Hàng triệu) và Iran ($343 Hàng ngàn).

Cái dừa khô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cái dừa khô Trade

More on Cái dừa khô from our other sites