Looking to buy or sell Hạt giống bông? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt giống bông là Úc ($97,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($94,4 Hàng triệu), Hy Lạp ($39,3 Hàng triệu), Cote d'Ivoire ($11,9 Hàng triệu) và Gà tây ($7,82 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($81,1 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($42,8 Hàng triệu), Mexico ($40,1 Hàng triệu), Ý ($36 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($31,2 Hàng triệu).

Hạt giống bông có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hạt giống bông Trade

More on Hạt giống bông from our other sites