Looking to buy or sell Xì gà? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xì gà là Cộng hòa Dominica ($728 Hàng triệu), Hà Lan ($296 Hàng triệu), Bỉ ($281 Hàng triệu), Nicaragua ($207 Hàng triệu) và Đức ($196 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($923 Hàng triệu), Pháp ($239 Hàng triệu), Hà Lan ($186 Hàng triệu), Đức ($116 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($108 Hàng triệu).

Xì gà có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Xì gà Trade

More on Xì gà from our other sites