Looking to buy or sell Macgarin? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Macgarin là Hà Lan ($159 Hàng triệu), Bỉ ($158 Hàng triệu), Ba Lan ($128 Hàng triệu), Đức ($84,3 Hàng triệu) và Indonesia ($64,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($112 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($79,8 Hàng triệu), Đức ($66,6 Hàng triệu), Hungary ($49,7 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($47,8 Hàng triệu).

Macgarin còn được biết là oleo, oleomargarine.

Macgarin có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Macgarin Trade

More on Macgarin from our other sites