Looking to buy or sell Cỏ khô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cỏ khô là Hoa Kỳ ($1,29 tỷ), Úc ($337 Hàng triệu), Canada ($151 Hàng triệu), Argentina ($97,9 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($94,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($762 Hàng triệu), Trung Quốc ($554 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($428 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($110 Hàng triệu) và Đức ($109 Hàng triệu).

Cỏ khô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cỏ khô Trade

More on Cỏ khô from our other sites