Looking to buy or sell Tiêu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tiêu là Brazil ($268 Hàng triệu), Indonesia ($203 Hàng triệu), Ấn Độ ($167 Hàng triệu), Đức ($94,3 Hàng triệu) và Sri Lanka ($89,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($250 Hàng triệu), Đức ($145 Hàng triệu), Ấn Độ ($104 Hàng triệu), Pháp ($76,3 Hàng triệu) và Mexico ($67,2 Hàng triệu).

Tiêu còn được biết là Gia vị.

Tiêu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Tiêu Trade

More on Tiêu from our other sites