Trái cây được bảo quản bằng đường

Looking to buy or sell Trái cây được bảo quản bằng đường? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Trái cây được bảo quản bằng đường? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Trái cây được bảo quản bằng đường là Trung Quốc ($133 Hàng triệu), Ý ($58,8 Hàng triệu), Hà Lan ($21,2 Hàng triệu), Pháp ($20,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($13,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($34,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($33,9 Hàng triệu), Đức ($25,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($24,8 Hàng triệu) và Pháp ($24,7 Hàng triệu).

Trái cây được bảo quản bằng đường còn được biết là lột vỏ.

Trái cây được bảo quản bằng đường có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Trái cây được bảo quản bằng đường Trade

More on Trái cây được bảo quản bằng đường from our other sites