Looking to buy or sell Táo? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Táo là Ý ($878 Hàng triệu), Trung Quốc ($860 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($791 Hàng triệu), Chile ($598 Hàng triệu) và Pháp ($533 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($654 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($446 Hàng triệu), Nga ($399 Hàng triệu), Ấn Độ ($302 Hàng triệu) và Mexico ($280 Hàng triệu).

Táo có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Táo Trade

More on Táo from our other sites