Looking to buy or sell Cam? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cam là Tây Ban Nha ($2,67 tỷ), Nam Phi ($1,01 tỷ), Hoa Kỳ ($727 Hàng triệu), Ai Cập ($499 Hàng triệu) và Morocco ($495 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($882 Hàng triệu), Đức ($862 Hàng triệu), Nga ($774 Hàng triệu), Hà Lan ($570 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($559 Hàng triệu).

Cam còn được biết là quan lại, clementines, quýt, tangelos.

Cam có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cam Trade

More on Cam from our other sites