Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Các loại rau khô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các loại rau khô là Trung Quốc ($2,05 tỷ), Hoa Kỳ ($199 Hàng triệu), Đức ($178 Hàng triệu), Ấn Độ ($143 Hàng triệu) và Hà Lan ($118 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($592 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($435 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($337 Hàng triệu), Đức ($280 Hàng triệu) và Hà Lan ($139 Hàng triệu).

Các loại rau khô còn được biết là bốc hơi.

Các loại rau khô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các loại rau khô Trade

More on Các loại rau khô from our other sites