Looking to buy or sell Các loại rau khô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các loại rau khô là Trung Quốc ($2,05 tỷ), Hoa Kỳ ($199 Hàng triệu), Đức ($178 Hàng triệu), Ấn Độ ($143 Hàng triệu) và Hà Lan ($118 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($592 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($435 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($337 Hàng triệu), Đức ($280 Hàng triệu) và Hà Lan ($139 Hàng triệu).

Các loại rau khô còn được biết là bốc hơi.

Các loại rau khô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các loại rau khô Trade

More on Các loại rau khô from our other sites