Looking to buy or sell Linh tinh Root và củ Rau quả? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Linh tinh Root và củ Rau quả là Hoa Kỳ ($399 Hàng triệu), Đức ($253 Hàng triệu), Trung Quốc ($166 Hàng triệu), Costa Rica ($119 Hàng triệu) và Hà Lan ($72,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($277 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($188 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($125 Hàng triệu), Đức ($119 Hàng triệu) và Canada ($118 Hàng triệu).

Linh tinh Root và củ Rau quả có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Linh tinh Root và củ Rau quả Trade

More on Linh tinh Root và củ Rau quả from our other sites