Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Các loại đậu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các loại đậu là Canada ($2,59 tỷ), Úc ($1,97 tỷ), Hoa Kỳ ($963 Hàng triệu), Miến Điện ($804 Hàng triệu) và Argentina ($466 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($3,34 tỷ), Pakistan ($633 Hàng triệu), Gà tây ($560 Hàng triệu), Trung Quốc ($542 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($401 Hàng triệu).

Các loại đậu còn được biết là đậu, đậu xanh, frijoles, đậu Hà Lan.

Các loại đậu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các loại đậu Trade

More on Các loại đậu from our other sites