Looking to buy or sell Các loại đậu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các loại đậu là Canada ($2,59 tỷ), Úc ($1,97 tỷ), Hoa Kỳ ($963 Hàng triệu), Miến Điện ($804 Hàng triệu) và Argentina ($466 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($3,34 tỷ), Pakistan ($633 Hàng triệu), Gà tây ($560 Hàng triệu), Trung Quốc ($542 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($401 Hàng triệu).

Các loại đậu còn được biết là đậu, đậu xanh, frijoles, đậu Hà Lan.

Các loại đậu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các loại đậu Trade

More on Các loại đậu from our other sites