Looking to buy or sell Bột mì? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bột mì là Đức ($316 Hàng triệu), Gà tây ($259 Hàng triệu), Argentina ($208 Hàng triệu), Ý ($159 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($148 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($249 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($207 Hàng triệu), Pháp ($175 Hàng triệu), Brazil ($121 Hàng triệu) và Bolivia ($96,1 Hàng triệu).

Bột mì còn được biết là meslin, bột, hạt, ngũ cốc.

Bột mì có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Bột mì Trade

More on Bột mì from our other sites