Looking to buy or sell Cơm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cơm là Hoa Kỳ ($449 Hàng triệu), Ấn Độ ($341 Hàng triệu), Miến Điện ($281 Hàng triệu), Trung Quốc ($164 Hàng triệu) và Guyana ($114 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($270 Hàng triệu), Mexico ($248 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($198 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($145 Hàng triệu) và Brazil ($107 Hàng triệu).

Cơm còn được biết là ngũ cốc, ngũ cốc.

Cơm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cơm Trade

More on Cơm from our other sites