Looking to buy or sell Trứng, bóc vỏ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Trứng, bóc vỏ là Hà Lan ($304 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($96,2 Hàng triệu), Pháp ($86,5 Hàng triệu), Ba Lan ($75,2 Hàng triệu) và Đức ($70 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($181 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($125 Hàng triệu), Pháp ($67,4 Hàng triệu), Bỉ ($52,5 Hàng triệu) và Hà Lan ($50,1 Hàng triệu).

Trứng, bóc vỏ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Trứng, bóc vỏ Trade

More on Trứng, bóc vỏ from our other sites