Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Thịt ngựa? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thịt ngựa là Argentina ($64,2 Hàng triệu), Bỉ ($49,7 Hàng triệu), Mông Cổ ($49,7 Hàng triệu), Canada ($41,4 Hàng triệu) và Ba Lan ($36,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($99 Hàng triệu), Bỉ ($57,1 Hàng triệu), Pháp ($50,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($43,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($37,7 Hàng triệu).

Thịt ngựa có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thịt ngựa Trade

More on Thịt ngựa from our other sites