Looking to buy or sell Thịt bò? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thịt bò là Úc ($5,38 tỷ), Hoa Kỳ ($5,31 tỷ), Brazil ($4,57 tỷ), Hà Lan ($2,61 tỷ) và Ireland ($2,07 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,2 tỷ), Trung Quốc ($3,09 tỷ), Đức ($2,32 tỷ) và Nam Triều Tiên ($2,19 tỷ).

Thịt bò còn được biết là thịt bò, thịt bò, thịt đỏ.

Thịt bò có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thịt bò Trade

More on Thịt bò from our other sites