$13,3 tỷ

xuất khẩu 243 of 1232
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 201 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 243 and the 200 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($2,57 tỷ), Pháp ($2,43 tỷ), Vương quốc Anh ($2,12 tỷ), Thụy Sĩ ($1,4 tỷ) và Đức ($848 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,77 tỷ), Vương quốc Anh ($1,61 tỷ), Thụy Sĩ ($1,33 tỷ), Hồng Kông ($1,18 tỷ) và Pháp ($576 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites