$1,62 tỷ

xuất khẩu 752 of 1232
1998
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 80 of 1232
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 752 and the 80 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($283 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($226 Hàng triệu), Trung Quốc ($196 Hàng triệu), Pháp ($158 Hàng triệu) và Đức ($129 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($166 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($144 Hàng triệu), Hà Lan ($96,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($88,8 Hàng triệu) và Pháp ($75,8 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites