$32,1 Hàng triệu

xuất khẩu 4553 of 4914
1998
2017

1,58

Độ phức tạp của sản phẩm 173 of 4914
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHE

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4553 and the 174 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($10 Hàng triệu), Pháp ($6,82 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($4,78 Hàng triệu), Trung Quốc ($1,8 Hàng triệu) và Khác Á ($1,69 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Thụy Sĩ ($7,04 Hàng triệu), Pháp ($4,08 Hàng triệu), Philippines ($2,9 Hàng triệu), Singapore ($2,66 Hàng triệu) và Trung Quốc ($2,36 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites