$52,4 Hàng triệu

xuất khẩu 4442 of 4914
1998
2017

0,945

Độ phức tạp của sản phẩm 860 of 4914
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4442 and the 862 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($12 Hàng triệu), Malaysia ($8,52 Hàng triệu), Ý ($7,05 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,15 Hàng triệu) và Hồng Kông ($4,13 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($9,9 Hàng triệu), Hồng Kông ($7,52 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($6,82 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,38 Hàng triệu) và Ấn Độ ($3,87 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites