$23,1 tỷ

xuất khẩu 103 of 4914
1998
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 595 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 103 and the 596 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($2,88 tỷ), Đức ($2,85 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,74 tỷ), Trung Quốc ($2,48 tỷ) và Hungary ($1,64 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,52 tỷ), Trung Quốc ($2,73 tỷ), Đức ($2,48 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,08 tỷ) và Mexico ($973 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites