$2,03 tỷ

xuất khẩu 1227 of 4914
1998
2017

1,67

Độ phức tạp của sản phẩm 132 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1227 and the 132 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($936 Hàng triệu), Pháp ($218 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($168 Hàng triệu), Trung Quốc ($108 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($98,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($211 Hàng triệu), Trung Quốc ($194 Hàng triệu), Ý ($173 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($150 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($147 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites