$3,94 tỷ

xuất khẩu 706 of 4914
1998
2017

0,875

Độ phức tạp của sản phẩm 990 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 706 and the 992 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,11 tỷ), Mexico ($462 Hàng triệu), Đức ($439 Hàng triệu), Ý ($201 Hàng triệu) và Pháp ($199 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($976 Hàng triệu), Đức ($358 Hàng triệu), Hồng Kông ($196 Hàng triệu), Trung Quốc ($179 Hàng triệu) và Pháp ($174 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites