$8,02 tỷ

xuất khẩu 341 of 4914
1998
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 317 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 341 and the 316 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,33 tỷ), Hoa Kỳ ($1,05 tỷ), Sơn mài Nhật ($765 Hàng triệu), Trung Quốc ($752 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($564 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,09 tỷ), Hoa Kỳ ($945 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($708 Hàng triệu), Đức ($684 Hàng triệu) và Hồng Kông ($444 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites