$44,1 tỷ

xuất khẩu 72 of 1232
1998
2017

1,35

Độ phức tạp của sản phẩm 88 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 72 and the 88 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($8,42 tỷ), Hoa Kỳ ($5,92 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,64 tỷ), Trung Quốc ($3,73 tỷ) và Nam Triều Tiên ($3,08 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($8,76 tỷ), Hoa Kỳ ($5,3 tỷ), Đức ($3,09 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,86 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,29 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites