$3,52 tỷ

xuất khẩu 779 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 653 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 779 and the 655 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($760 Hàng triệu), Malaysia ($711 Hàng triệu), Đức ($505 Hàng triệu), Trung Quốc ($337 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($145 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($784 Hàng triệu), Trung Quốc ($586 Hàng triệu), Hồng Kông ($289 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($181 Hàng triệu) và Ấn Độ ($145 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites