$22,1 tỷ

xuất khẩu 153 of 1232
1998
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 79 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 153 and the 79 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($4,01 tỷ), Malaysia ($3,02 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,71 tỷ), Đức ($2,38 tỷ) và Trung Quốc ($2,23 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,27 tỷ), Trung Quốc ($3,17 tỷ), Khác Á ($1,63 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,51 tỷ) và Malaysia ($1,09 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites