$7,92 tỷ

xuất khẩu 345 of 4914
1998
2017

1,86

Độ phức tạp của sản phẩm 60 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 345 and the 60 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,99 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,23 tỷ), Đức ($1,22 tỷ), Singapore ($660 Hàng triệu) và Trung Quốc ($464 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,43 tỷ), Hoa Kỳ ($1,24 tỷ), Đức ($954 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($339 Hàng triệu) và Pháp ($262 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites