$41,7 tỷ

xuất khẩu 81 of 1232
1998
2017

2,08

Độ phức tạp của sản phẩm 7 of 1232
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 81 and the 7 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($8,71 tỷ), Đức ($7,58 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,05 tỷ), Singapore ($2,95 tỷ) và Trung Quốc ($2,62 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($6,42 tỷ), Hoa Kỳ ($6,09 tỷ), Đức ($4,09 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,94 tỷ) và Sơn mài Nhật ($1,45 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites