$1,11 tỷ

xuất khẩu 1811 of 4914
1998
2017

1,57

Độ phức tạp của sản phẩm 178 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1811 and the 179 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($283 Hàng triệu), Đức ($221 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($105 Hàng triệu), Ý ($86,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($72,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($179 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($86,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($66,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($61,4 Hàng triệu) và Mexico ($47,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites