$1,82 tỷ

xuất khẩu 1325 of 4914
1998
2017

1,84

Độ phức tạp của sản phẩm 65 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1325 and the 65 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($583 Hàng triệu), Đức ($450 Hàng triệu), Ấn Độ ($141 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($106 Hàng triệu) và Pháp ($104 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($347 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($306 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($218 Hàng triệu), Singapore ($132 Hàng triệu) và Đức ($94,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites