$262 Hàng triệu

xuất khẩu 3398 of 4914
1998
2017

1,14

Độ phức tạp của sản phẩm 584 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3398 and the 586 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($55,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($46,6 Hàng triệu), Thụy Điển ($40,3 Hàng triệu), Đức ($35,9 Hàng triệu) và Pháp ($22,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($42,2 Hàng triệu), Nga ($19,9 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($18,1 Hàng triệu), Algeria ($16,8 Hàng triệu) và Brazil ($16,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites