$5,1 tỷ

xuất khẩu 544 of 4914
1998
2017

1,83

Độ phức tạp của sản phẩm 67 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 544 and the 67 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,39 tỷ), Hoa Kỳ ($882 Hàng triệu), Hà Lan ($780 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($376 Hàng triệu) và Pháp ($313 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,16 tỷ), Trung Quốc ($763 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($281 Hàng triệu), Đức ($151 Hàng triệu) và Pháp ($128 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites